3

ที่โกนหนวด แบบเปลี่ยนใบมีดได้ 3 ใบมีด

2

ที่โกนหนวด แบบเปลี่ยนใบมีดได้ 2 ใบมีด

6

ที่โกนหนวด แบบเปลี่ยนใบมีดได้ 6 ใบมีด

3

ที่โกนหนวด แบบใช้แล้วทิ้ง 3 ใบมีด

2

ที่โกนหนวด แบบใช้แล้วทิ้ง 2 ใบมีด

ADDRESS:
36-9 Hyoryeong-ro, 70-gil, Seocho-gu, Seoul, Korea
TEL:
+82-2-585-3611
EMAIL:
ratchadapan@dorco.co.kr
jslee@dorco.co.kr